پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ایران

محمد یگانه در گفت‌وگو با «نای»: 
دوتار شمال خراسان بهترین ابزار روایت موسیقایی شاهنامه است 
موسیقی نواحی و به خصوص دوتار شمال خراسان به دلیل ظرفیت های ویژه اش بهترین و مناسب ترین ابزار روایت شاهنامه محسوب می شود.

محمد یگانه در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ایران ضمن بیان این مطلب گفت: من چهار دهه از عمر خود را صرف کار بر روی دوتار کرده ام و در طول این مدت به تناسب عجیبی که میان دوتار خراسان شمالی و شاهنامه وجود دارد پی برده ام. 
این دوتار نواز شمال خراسان افزود: من در 12 سال اخیر به روایت شاهنامه با دوتار پرداخته ام و بخش مهمی از آن را تاکنون با این روش تصنیف کرده ام. وقتی نتیجه این کار را در جشنواره ها و شهرهای مختلف اجرا می کنم هم مخاطب عام و هم مخاطب خاص به راحتی می توانند با آن ارتباط برقرار کنند.
وی همچنین تصریح کرد: موسیقی شمال خراسان بزمی نیست و جزو موسیقی های رزمی تقسیم بندی می شود و همگونی خاصی با ساختار شاهنامه دارد؛ این همگونی به قدری زیاد است که من احساس می کنم فردوسی حتما در زمانه خود از دوتار و مقام های آن اطلاع داشته و شاید حتی از آنها نیز بهره گرفته باشد.
محمد یگانه در ادامه گفت: ساز دوتار از قدمتی 3 هزار ساله برخوردار است و به وسیله آن تمامی حالت های حماسی شاهنامه را می توان به مخاطب انتقال داد؛ چنین کاری را من طی یک دهه گذشته انجام داده ام منتهی هنوز حامی مالی برای انتشار"شاهنامه به روایت دوتار" پیدا نکرده ام.
این دوتار نواز که فرزند بخشی بزرگ شمال خراسان مرحوم استاد محمد حسین یگانه است گفت:  پدرم سال ها بهترین راوی شاهنامه با ساز دوتار بوده و من نیز سعی کرده ام از تجربیات او بهره ببرم. جالب اینکه مردم روستاهای شمال خراسان به واسطه اجرای شاهنامه با دوتار، به درک بسیار بالایی از شاهنامه رسیده اند که در شهرها دیده نمی شود.
وی همچنین تاکید کرد: اما دست اندرکاران فرهنگی که داعیه حفظ میراث معنوی ایران را دارند به این نکته هیچ توجهی نمی کنند و حتی حاضر به ضبط حاصل تلاش هایی که من طی 12 سال گذشته در زمینه روایت شاهنامه با دوتار انجام داده ام نیستند.