اطلاعاتی درباره آلبوم های قدیمی استاد شجریان که براتون گذاشته بودم
 1. آهنگ وفا
  • سولو تار
  • تصنیف شب وصل
  • ساز و آواز - درآمد ماهور
  • ساز و آواز - بیات لر ، دشتی
  • سولو - تنبک
  • تصنیف ز دست محبوب
  • سولو - بربت
  • ساز و آواز - دلکش ، قاراچه
  • تصنیف آهنگ وفا
  • سولو - تار ( راک )
  • ساز و اواز ( راک )
  • تصنیف - ز من نگارم
  • رینگ شهر آشوب
 2. آرام جان
 3. آسمان عشق
 4. آستان جانان
 5. آواز شجریان
  • دشتی چهار گاه
  • بیات ترک - سه گاه
  • شور - ماهور
  • ابو عتا - اصفهانی - هومایون
 6. بهار دلکش
  • بهار دلکش
  • گریلی
  • شمع و پروانه
  • افتخار آفاق
  • گل باغ
  • چهار باغ
  • شب نیشابور
 7. بهاریه
  • تک نوازی تار
  • چهار مظراب
  • ساز و اواز
  • چهار مظراب ماهور
  • ریتم ترکیبی
  • آواز و تمبک
  • قطعاتی در همایون
  • تک نوازی سنتور
  • ۴ مضراب همایون
 8. به یاد عارف
 9. بی تو به سر نمی شود
  • ساز و آواز بی همگان
  • کار عمل
  • ضریب نوا
  • چهار مضراب نوا
  • ساز و آواز راه می خانه
  • تصنیف غم باطبیبان
  • ضربیه بیات کرد - تصنیف دل دیونه
  • فرود
  • مثنوی نوا ، چون تو جانان منی
  • تصنیف بی تو به سر نمی شود
  • تصنیف
 10. بی داد
 11. بوی باران
  • مقدمه چهار گاه
  • ساز و آواز زبول
  • ساز و آواز حصار
  • ساز و آواز منصوری
  • ساز و آواز مویه
  • تصنیف بوی باران
  • مقدمه افشاری
  • سولو تار و ۴ مضراب افشاری
  • ساز و آواز - درآمد عراق
  • ۴ مضراب
  • ساز و آواز عراق
  • تصنیف نی زن
 12. بت چین
  • دل شیدا
  • به یاد عارف
  • ناز لیلا
  • دارواک
  • خسرو
  • باغ نظر
  • راه نشین
  • می خانه
  • صبح دم
 13. چره به چهره
 14. چشمه نوش
 15. کنسرت رباعیات خیام
 16. داغ شقایق
 17. در خیال
 18. دستان
  • پیش در آمد
  • ساز و آواز
  • دخترک ژولیده
  • تصنیف صحبت ساقیا
 19. دل مجنون
 20. دل شدگان
 21. دود عود
 22. عبادی
 23. انتظار
 24. انتظار دل
 25. عشق داند
 26. ای حریفان
 27. فریاد
  • اواز راست پنچ گاه
  • ۴ مضراب عبو اتا
  • چهار مضراب دشتی
  • هم آوازی در شوشتری
  • مقدمه ترکمن
  • تصنیف یار دلنواز
  • تصنیف فریاد
  • تصنیف بوسه های باران
  • تصنیف قدیمی چهره به چهره
  • ترکمن
  • ضریبه نغمه
 28. قاصدک
 29. غوغای عشق بازان
  • قطعه دیدار
  • قطعه ۵ ضرب
  • آواز دیلمان
  • تصنیف شور در فراغ
  • ساز و واز افشاری
  • رقص پروانه
  • تصنیف افشاری باده عشق
 30. گلبانگ ۱ و ۲
 31. گلهای تازه
 32. گنبد مینا
 33. همایون منصوری
 34. جام تهی
 35. جانه جان
 36. جان عشق
 37. خلوت گزیده
 38. خران
  • اشک مهتاب
  • باد خزان
  • باد صبا
  • به یاد آری
  • هزار دستان
  • کبوتر
  • خسته پر
  • نرگس
 39. کوچه سار شب
 40. لطفی
 41. ماهور
 42. می ناب
 43. معمای هستی
 44. ناشنیده ها
 45. ناو
 46. کنسرت پاریس
 47. پای نسیم
 48. پیوند مهر
 49. راک
 50. راست پنج گاه
 51. راز دل
 52. رباعیات خیام
 53. رسوای دل
 54. سر و چمن
 55. سپیده
 56. شب وصل
 57. شب سوکوت کویر
  • سکوت شب
  • شب کویر
  • درنا
  • بارون
  • دو تار حاجی قربان
  • طرقه
  • ای عاشقان
 58. سرود مهر
  • نجوا
  • کمانچه
  • ساز و اواز بیات - به که گویم راز
  • مثنوی بیات ترک - غم پرست
  • تصنیف قدیمی - ای ساسله مو
  • تک نوازی تار
  • تصنیف نیایش
 59. یاد ایام
 60. زمستان است