دانلود نرم افزار کوک تار، سه تار و ....
البته اصل برنامه برای گیتار طراحی شده ولی میتونید برای تار و سه تار هم استفاده بکنید!!باید بگم که کل اینترنتو زیر و رو کردم تا اینو پیدا کرد م!!!