اختصاصی اخبار موسیقی ایران©: كنسرت سیمرغ با صدای همایون شجریان و آهنگ سازی حمید متبسم در تالار وحدت طی 5 شب برگزار گردید.

عکس ها از: اوژن اوقاتیان 

این كنسرت در 2 بخش : دیباچه ، زادن زال، سام و زال ، سیمرغ و زال ، بازگشت زال و در بخش دوم رودابه و زال اجرا گردید .

مهمانان زیادی ازجمله استاد محمدرضا شجریان شاهد این اثر هنری در تالار وحدت بودند

تلاشی كه از حمید متبسم آغاز شد و پایداری تك تك افراد گروه سیمرغ و همایون شجریان و تمامی عواملی كه این پرژه عظیم را تدارك دیدند ستودنیست . 

تنها نقطه ضعف و بزرگ این كنسرت در این شبهای خاطره انگیز را میتوان به صدابرداری بد در سالن تالار وحدت دانست كه این اشكال هم گویا از عوامل و زحمت كشان تالار وحدت نبود . شاید بهتر  و شایسته تر بود  فردی به عنوان صدا برداربرای این كنسرت انتخاب گردد كه آشنایی كامل با اجرای زنده در تالار وحدت را داشته باشد تا صدای خوب و  شایسته مردمی كه با مبالغ زیاد و شوق موسیقی ایران زمین به این كنسرت آمده بودند نصیبشان می شد. به هرحال كنسرت با تمام این وجوه تمام شد و خاطره آن برای روزهای آینده زنده خواهد ماند.


 

کنسرت سیمرغ با صدای همایون شجریان

 

کنسرت سیمرغ با صدای همایون شجریان

 

کنسرت سیمرغ با صدای همایون شجریان

 

کنسرت سیمرغ با صدای همایون شجریان

 

کنسرت سیمرغ با صدای همایون شجریان

 

کنسرت سیمرغ با صدای همایون شجریان

 

کنسرت سیمرغ با صدای همایون شجریان

 

کنسرت سیمرغ با صدای همایون شجریان

 

کنسرت سیمرغ با صدای همایون شجریان

 

کنسرت سیمرغ با صدای همایون شجریان

 

کنسرت سیمرغ با صدای همایون شجریان

 

کنسرت سیمرغ با صدای همایون شجریان

 

کنسرت سیمرغ با صدای همایون شجریان

 

کنسرت سیمرغ با صدای همایون شجریان

 

کنسرت سیمرغ با صدای همایون شجریان