از اینکه این سایت رو چند وقته که آپدیت نکردم متاسفم...مطالب زیادن برای همین دیگه در مورد اخبار موسیقی نمینویسم و فقط از اخبار کنسرت های استاد شهرام ناظری و گروه فردوسی مینویسم..